Người chiến thắng không phải là người mạnh nhất mà là người không bỏ cuộc.

Ngày đăng: 09:01 PM 21/06/2019 - Lượt xem: 792

Khi bạn muốn từ bỏ thì hãy nghĩ lại lý do mà bạn bắt đầu.
Người chiến thắng không phải là người mạnh nhất mà là người không bỏ cuộc.

Facebook